آرشیو خبر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار می کند:

چرا و چگونه وودی آلن ببینیم؟

مدرس: امیر شبگیر 

دوره‌های آنلاین باشگاه فیلم چارسو، تا برقراری شرایط کلاس‌های حضوری با فرمت ‌و شکل جدید برگزار خواهد شد.

در این دوره‌های جدید تمرکز بیشتر بر مباحث تئوریک خواهد بود، تا نمایش فیلم.
به همین جهت با افزایش زمانِ نیمه ابتدایی جلسات روتین باشگاه فیلم از هفتاد و پنج دقیقه به صد بیست دقیقه و همچنین حذف نمایش فیلم در نیمه دوم آن، جلسات شکل و شمایل متفاوتی خواهد داشت.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار می کند: 

تاریخ مجسمه سازی مدرن 

مدرس: دکتر هلیا دارابی 

دادا، سورئال، جاکومتی و مور 

(این کلاس بصورت آنلاین برگزار میشود.)
جهت ثبت نام در این کلاس با چارسو تماس بگیرید.
٠٢١٢٢٨۶١٣۵۶
٠٢١٢٢٨۶٩۵٩۵
🔸زمان پاسخگویی : شنبه الی پنج شنبه ساعت ١٠ صبح تا ۶عصر
شماره واتساپ (صرفا جهت ارسال پیام)
٠٩٣۶۴٠٧٧٣٨٨

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار میکند:

تاریخ هنر جهان ترم ۶

▪️ هنر رنسانس قرن شانزدهم ایتالیا، رنسانس شمال و باروک آغازین ▪️

مدرس: حمید سوری

(این کلاس بصورت آنلاین برگزار میشود.)

جهت ثبت نام در این کلاس با چارسو تماس بگیرید.

٠٢١٢٢٨۶١٣۵۶
٠٢١٢٢٨۶٩۵٩۵

🔸زمان پاسخگویی : شنبه الی پنج شنبه ساعت ١٠ صبح تا ۶عصر

شماره واتساپ (صرفا جهت ارسال پیام)

٠٩٣۶۴٠٧٧٣٨٨

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار می کند:

چرا و چگونه وایلدر ببینیم؟

مدرس: امیر شبگیر 

دوره‌های آنلاین باشگاه فیلم چارسو، تا برقراری شرایط کلاس‌های حضوری با فرمت ‌و شکل جدید برگزار خواهد شد.
هر ترم چهار جلسه دو ساعته است.
در این دوره‌های جدید تمرکز بیشتر بر مباحث تئوریک خواهد بود، تا نمایش فیلم.
به همین جهت با افزایش زمانِ نیمه ابتدایی جلسات روتین باشگاه فیلم از هفتاد و پنج دقیقه به صد بیست دقیقه و همچنین حذف نمایش فیلم در نیمه دوم آن، جلسات شکل و شمایل متفاوتی خواهد داشت.

صفحه1 از4

فهرست اخبار