آرشیو خبر

چرا و چگونه وودی آلن ببینیم؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار می کند:

چرا و چگونه وودی آلن ببینیم؟

مدرس: امیر شبگیر 

دوره‌های آنلاین باشگاه فیلم چارسو، تا برقراری شرایط کلاس‌های حضوری با فرمت ‌و شکل جدید برگزار خواهد شد.

در این دوره‌های جدید تمرکز بیشتر بر مباحث تئوریک خواهد بود، تا نمایش فیلم.
به همین جهت با افزایش زمانِ نیمه ابتدایی جلسات روتین باشگاه فیلم از هفتاد و پنج دقیقه به صد بیست دقیقه و همچنین حذف نمایش فیلم در نیمه دوم آن، جلسات شکل و شمایل متفاوتی خواهد داشت.

فهرست اخبار