راهی تازه برای تحصیلات تکمیلی

راهی تازه برای تحصیلات تکمیلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موفقیت در آزمون‌های تحصیلات تكمیلی (كارشناسی ارشد و دكترا) نیازمند افزایش دانش نسبت به منابع آزمون است. در دوره دكترا منابع مطالعاتی متنوع است و دانشجویان باید از دانشی فراگیر برخوردار باشند. مركز فرهنگی چارسوی هنر علاوه بر منابعی كه در دفترچه راهنمای ویژه كارشناسی ارشد (چاپ انتشارات چارسو) معرفی نموده، همچنین "کانون تخصصی مشاوران هنر ایران" امکان بسیار مؤثری در شناخت کنکور دکترای هنر ایجاد کرده است و مجموع کلاس های مناسب دوره کارشناسی ارشد و دکترای هنر را طراحی کرده است که عبارتنداز:

  • انواع نقد
  • تاریخ هنر جهان
  • هنر مدرن (به زبان انگلیسی)
  • تاریخ هنر مدرن (مدرنیته و پست مدرنیسم)
  • فلسفه هنر پست مدرن
  • فلسفه غرب
  • نگارگری و هنر دینی